VKs 900 års jubilæum

Viborg Katedralskoles 900-års jubilæum

Op gennem anden halvdel af 1990’erne tænkte jeg ofte på, at vi manglede et eller andet, der kunne samle og begejstre hele skolen. Der var for meget auto-pilot i hverdagen, syntes jeg, og samtidig havde jeg overvejelser om, at en stor og markant begivenhed måtte kunne bruges over for Viborg Amt som argument for at få bevilget den idrætshal, som vi manglede så hårdt.

Jeg gav mig til at grave i skolens historie, og med god hjælp fra en af skolens lærere fandt vi ud af, at skolen kunne dokumentere 900 års historie, hvilket var helt enestående. Undervisningen begyndte som uddannelse af drenge, der skulle arbejde i kirken og derfor skulle kunne læse og forstå lin og græsk. Med vores viden om kristendommens indførelse i Danmark kan vi gå ud fra, at undervisning ved kirken i Ribe er begyndt tidligere end i Viborg, men den ældste skriftlige kilde i Ribe går kun 800 år tilbage, mens vi i Viborg kunne prale af en kilde fra 1134, hvor en Hr. Kjeld omtales som ‘magister puerorum’, altså drengenes lærer (ved kirken). Da vi samtidig ved, at bispestiftet i Viborg blev etableret omkring 1080, kunne vi konkludere, at undervisning af drenge i ‘Katedralen’ er blevet indledt engang mellem 1080 og 1134. Med god samvittighed kunne vi derfor fastsætte skolens starttidspunkt til det runde årstal 1100, og i år 2000 ville vi dermed kunne fejre 900 års jubilæum.

Det var naturligvis en enestående situation, der kunne generere en masse begejstring blandt lærere og elever, og jeg aftalte med Viborg Amt, at vi skulle forsøge at stable den størst mulige begivenhed på benene. Det lykkedes til fulde, og strategien omkring en ny idrætshal lykkedes også, idet Viborg Amt bevilgede de nødvendige millioner.

Den 1. september 2000 fejrede skolen, byen og amtet vores runde jubilæum. Æresgæster var dronning Margrethe og prins Henrik, og naturligvis var alt, hvad der kunne krybe og gå fra Undervisningsministeriet og lokale og regionale myndigheder også repræsenteret. Lærere og elever havde lavet et enormt forarbejde, blandt andet med iklædning af elever i 900 års forskellige dragter, og jeg husker dronningens begejstring, da vi under min rundvisning på skolen kom til 1960’erne’s klædedragter, som hun morede sig meget over, fordi hun genkendte sig selv i dem.

Regentparrets besøg var naturligvis uhyre grundigt forberedt ved møder med hoffets ceremonimester Christian Eugen-Olsen, og jeg husker bl.a. hans belæring om, at en ‘rygepause’ i sammenhæng med regentparret betød det korte øjeblik, hvor dronningen ikke ryger,. Det morede vi os en del over, og oplysningen var helt korrekt, for dårligt var vi kommet ind på mit (røgfrie 🙂 ) kontor efter rundvisningen på skolen, før hendes majestæt greb i håndtasken efter lighter og cigaretter, som der blev pulset ivrigt på, alt mens vi fik et glas et-eller-andet. Stemningen under denne lille pause var uhyre afslappet, og dronningen morede sig kosteligt over, at hun om morgenen var kommet for sent til jubilæet, idet ‘Krone 1’ var punkteret på vejen fra Marselisborg slot til Viborg, og som nødløsning måtte hun og Henrik krybe sammen med sikkerhedsfolkene i deres bil.

Efter pausen på mit kontor foregik jubilæets formelle del i skolens sprit-nye idrætshal. Faktisk var hallen ikke helt færdig, hvilket afslørede sig et par timer før regentparrets ankomst, hvor en projektor blev afprøves – med det resultat, at den eksploderede, for der var 380 volt i en del af stikkontakterne…! Der var et par elektrikere, der pludselig fik umanerlig travlt 🙂 . Vi var kun få, der kendte til uheldet, og resten af arrangementet forløb fint med bla. en helt ny VK-kantate med tekst af en af skolens lærere, Estrid Balslev, og musik af Michael Bojesen.  Min velkomsttale lød således (citeret fra manuskriptet):

XX

På billedet nedenfor overrækker jeg en lille gave til regentparret som tak for deres deltagelse.

Jubilæet kastede et gevaldig frynsegode af sig, nemlig en invitation til middag på Marselisborg slot sammen med andre fra Viborg Amt, der også havde deltaget i festlighederne. Det blev en minderig aften med Prinsens musikkorps til at underholde og med dronningen som en fantastisk veloplagt vært. I løbet af aftenen blev jeg involveret i en kort diskussion med dronningen, og den historien er fortalt her. 

Til næste kapitel: Gymnasieledelse i 1990’erne

 

Seneste indlæg

Bloggens opbygning

Denne blog er bygget op i to principielt forskellige afdelinger:

  • Min familiehistorie opdelt i en række kapitler, som ajourføres efterhånden, som jeg får tid og inspiration til at skrive. Disse kapitler er altså 100% tilbageskuende med alle de risici, der ligger heri – se mere herom i indlednings-kapitlet.
  • Mine kommentarer til aktuelle begivenheder i verden, sådan som jeg opfatter dem. Det kan være begivenheder i privatsfæren eller det kan være min reaktion på ting, der sker i den store verden. Alt er set gennem mit vindue, og jeg er helt klar over, at glasset i vinduet kan være dugget, tonet eller endog så matteret, at man næsten intet kan se. Alligevel skriver jeg, for levende debat er en måde at blive klogere på, og derfor er man som læser meget velkommen til at kommentere – så længe det sker i samme ordentlige debattone, som jeg bestræber mig på at bruge.